Skräppåsen 42015

Skräppåsen 42015

Medlemsavgifter 2020 är 150:- gäller för enskild eller familj boende på samma adress..

Ledavgiften 2020.  är 500 kr/skoter, OBS! gäller endast om man är medlem i Lillhärdals SK totalt 650:-

För icke medlem är kostnaden 1000 kr/skoter,. Glöm inte att uppge Reg. Nr. på snöskotern

OBS!! Glöm inte ange namn och adress. Ledbevis skickas efter mottagen betalning.
Ledbeviset skall monteras på skotern, väl synligt framifrån. (märket är lätt att ta bort)

Ni kan även köpa dagkort eller veckokort, Dagkort kosta 150:- och ett veckkort är kostnaden 400:-

Enklaste betalsystem är att swish in betalningen, glöm inte att skriva i meddelandet vad betalningen gäller

Lillhärdals Snöskoterklubb
Bankgiro.   5425 – 3174

Det går bra å Swisha över avgifterna
Nr: 123 272 14 05

Vi behöver Ert fortsatta stöd