Skräppåsen 42015

Skräppåsen 42015

Årsmöte kommer att hållas på Skoterklubben lokal Härjulfs väg 14
Den 18 februari 2017 kl 18.oo
Föreningsmedlemmar hjärtligt välkommen

Sedvanliga ÅRSMÖTESHANDLINGAR

försätt Årsm 2017